Company name: JUGOGRADNJA D.O.O. IS THE ASSOCIATION FOR PREFORMING THE CONSTRUCTION WORKS
Current Account:: 205-0000005012-87 "Komercijalna banka" AD Beograd
Standard Industrial Classification Code: 42210
Tax Identification Number: 100371336

teliconTEL.:+38116820411 faxicon FAX:38116820412

SUBJECT:
REFERENCE LIST
LIST OF EXECUTED WORKS
NO. Purchaser Work descriptions Year Value of works
1 GDP INVESTPRODUKT Lebane izg.vodov.i kanal.mreže na obj. Akva park Doljevac 2016 9,938,015
2 LM KOMERC DOO Beograd sanacija potpornog zida u Lebanu 2016 8,525,472
3 Agencija za lokalni ekonomski razvoj Leskovac izrada fasade na objektu O.Š. Čekmin u Leskovcu 2016 6,576,474
4 JAVNA BIBLIOTEKA Doljevac dogradnja javne biblioteke u Doljevcu 2015 i 2016 6,497,129
5 AVG Hydro Power doo Vranje izgradnja mini hidrocentrale Kamnik, -Kriva Feja 2016 5,376,946
6 Agencija za lokalni ekonomski razvoj Leskovac izr. fasade na obj.OŠ Kosta Stamenković u Leskovcu 2016 3,503,132
7 Agencija za lokalni ekonomski razvoj Leskovac adaptacija prostorija SRC Dubočica u Leskovcu 2016 2,033,538
8 Agencija za lokalni ekonomski razvoj Leskovac izrada fasade na objektu O.Š. Čekmin u Leskovcu 2016 1,994,643
9 LM KOMERC DOO Beograd građ.zan.rad.na regulaciji vodotoka Sedlar B.palanka 2016 1,975,722
10 Dom zdravlja Bojnik adaptacija prostorija u obj. Dom zdravlja Bojnik 2016 1,362,495
11 CAN ELECTRO DOO Beograd izgradnja mini hidrocentrale Viča u Prokuplju 2015 29,924,075
12 Spec.bolnica GEJZER Sijarinska Banja izgradnja potpornog zida u Sijarinskoj banji 2015 2,629,692
13 JP Direkcija za izgradnju opština Doljevac izgradnja atmosferske kanalizacije u Pukovcu 2015 2,486,941
14 Predškolska ustanova Vukica Mitrović, Leskovac adaptacija vrtića pred.ustan. Vukica Mitrović u Leskovcu 2015 2,216,284
15 Dom za odrasla invalidna lica Doljevac adaptacija Doma za odrasla invalidna lica u Doljevcu 2015 1,626,859
16 Predškolska ustanova Pčelica Niš postavljanje kosog panelnog krova na kuhinji Mladost 2014 1,419,748
17 Opština Doljevac adaptacija zgrade opštine Doljevac 2014 1,121,469
18 Instel inženjering doo Novi Sad izgr.vodov.mreže selo Džepnica, Blace 2013 8,825,410
19 Ministarstvo odbrane VGC Beograd adaptacija stanova Niš, Vranje, Surdulica 2013 2,470,452
20 Opština Lebane izrada fasade na objektu Dom kulture Radan Lebane 2013 1,999,724
21 Mokra doo Nis adapt.kanal.mreže na obj. Okružni zatvor Leskovac 2013 1,587,273
22 JP Direkcija za izgr. opštine Doljevac građ.zan.rad.na izgradnji turist.izlet.kompleksaKoprijan 2012 17,725,942
23 Opština Doljevac revitalizacija poljskih puteva opštine Doljevac 2012 6,038,652
24 V.M. Domgrad doo Leskovac izg.hidrantske mreže na obj.Dom u Kulini 2012 5,676,201
25 Ministarstvo pravde Okružni zatvor u Leskovcu adaptacija prostorija na obj. Okružni zatvor u Leskovacu 2012 3,771,110
26 SinanovićAkif Niš izgradnja stambenog objekta u ul.Sarajevskoj 37, u Nišu 2012 3,675,053
27 Ministarstvo odbrane VGC Beograd adaptacija internog odeljenja Vojna bolnica Niš 2012 3,322,480
28 Ministarstvo odbrane VGC Beograd instalacija vodov.i kanalizacije u kasarni u Kuršumliji 2012 3,173,220
29 JP PTT saobraćaja SRBIJA Beograd adaptacija objekata pošta 2012 3,020,580
30 PD Zlatko Jovanović DOO Pirot adaptacija poslov.prostorija katastra nepokretnosti 2012 2,398,929
31 M.H.E. SLAVNIK DOO G.Brestovac izgradnja mini hidrocentrale Slavnik, G.Brestovac 2012 1,281,486
32 Vojna ustanova Beograd 2 adaptacija upravne zgrade Vojnograđevin.centra Niš 2012 1,142,409
33 Ministarstvo odbrane VGC Beograd adaptacija stanova u Nišu i Vranju 2012 1,006,744
34 JP Direkcija za vodosnabdevanje Brestovac, Bojnik, Doljevac izgrad.stanice za dohlorisanje vode u Kočanu 2011 6,038,473
35 Opština Bojnik - Crkvena opština Pridvorica izgradnja crkve Sveti Nikola u Bojniku 2011 4,931,754
36 EI KOMERC DOO Niš adaptacija magacina na obj. EI komerc Niš 2011 2,138,388
37 Ministarstvo odbrane VGC Beograd adaptacija stanova u Nišu i Kruševcu 2011 1,538,493
38 RS Koordinaciono telo za opštine Preševo,Bujanovac.i Medveđu izgradnja cevovoda u naselju Klinovac i Krševica 2010 5,522,211
39 Gerontološki centar Leskovac rekonstrukcija bloka B u geront.centru Leskovac 2010 5,502,795
40 Ministarstvo odbrane VGC Beograd adaptacija i rekonstrukcija objekata šivara i SCV u Nišu 2010 5,382,876
41 DIV-BAT Vranje izgradnja parking prostora u krugu fabrike DIV Vranje 2010 5,076,203
42 Opština Bojnik izgradnja vodovodne mreže u sl.Đinđuša i Lapotince 2010 5,057,488
43 Instel inženjering doo Novi Sad izgradnja spoljnog vodovoda u opštini Doljevac 2010 4,849,001
44 Instel inženjering doo Novi Sad izgradnja vodovodne mreže u sl. Pridvorica, Dragovac 2010 4,029,897
45 Knauf insulation doo Surdulica rekonstruk.proizvodne linije u fabrici Knauf insulation Surdulica 2009 4,028,327
46 Gerontološki centar Leskovac rekonstrukcija bloka A u geront.centru Leskovac 2009 3,868,165
47 Ministarstvo omladine i sporta Beograd izgradnja balon sale u Brestovcu 2009 2,717,419
48 Instel inženjering doo Novi Sad izgradnja vodovodne mreže u sl. Stubla, Kacabać 2009 2,078,047
49 VOJNA POŠTA 5374 Niš adaptacija vojnih objekata 299, KN 10, 15 u Nišu 2009 1,933,860
50 NIS Novi Sad adaptacija benzinskih stanica 2008 i 2009 1,865,804
51 TINA 2000 DOO Sabac rekonstrukcija bloka c u geront.centru Leskovac 2008 10,252,745
52 GREEN LINE DOO Niš izgradnja poslovo-stambenog objek.ul. Pantalejska 25 u Nišu 2008 10,068,472
53 AMD Živkov mlin Bošnjace rekonstrukcija i dogradnja mlina u Bošnjacu 2008 5,162,492
54 DIV-BAT Vranje rekonstrukcija krova na objektu 3 u krugu DIV 2008 5,033,601
55 JP Direkcija za puteve, građevin. zemlj.i izgradnju opštine Bojnik izgradnja crkve Sveti Nikola u Bojniku 2008 3,682,601
56 JP Direkcija za izgradnju opštine Bojnik izgradnja tribina na objektu Sportska hala u Bojniku 2008 3,590,928
57 DIV-BAT Vranje rekonstrukcija restorana ishrane u krugu DIV-BAT 2007 22,141,277
58 Republički geodetski zavod Beograd adaptacija poslovnog prostora SKN Niš i Prokuplje i Bojnik 2006 i 2007 20,215,280
59 JP Direkcija za puteve, građevin. zemlj.i izgradnju opštine Bojnik izgradna objekta Sportske hale u Bojniku 2006 i 2007 18,934,856
60 Ministarstvo kulture Beograd rekonstrukcija Doma kulture u Bojniku 2007 8,093,357
61 Mercury engineering doo Beograd dogradnja mašinske radionice objekat DIV-BAT 2007 4,576,377
62 OŠ Branko Radičević Donji Brestovac rekonstrukcija odeljenja OŠ u Šarlincu 2007 2,467,954
63 DIV-BAT Vranje adaptacija garaže u magacinu 2007 2,340,687
64 VOJNA POŠTA 4445 Leskovac adaptacija kasarne u Sinkovcu 2007 1,332,386
65 Ministarstvo omladine i sporta Beograd izgradnja kompleksa za male sportove u Bojniku 2007 1,018,256
66 DIV-BAT Vranje sanacija međuspratne konstrukcije Suvi Dol 2006 4,125,203
67 Srpska pravoslavna crkvena opština u Pridvorici izgradnja crkve Sveti Nikola u Bojniku 2006 2,358,868
68 VOJNA POŠTA 3323 Niš adaptacija protivpožarnog sistema Umac u Prokuplju 2006 1,895,577
69 DIV-BAT Vranje sanacija objekta Ferm zavod u Zrenjaninu 2006 1,357,691
70 Ministarstvo finansija poreska uprava Beograd adaptacija poslovnih prostorija u Bojniku 2006 1,376,610
71 Mercury engineering doo Beograd mašinski radovi na objektima 12,13,14 DIV-BAT Vranje 2005 14,681,636
72 DIV-BAT Vranje sanacija objekta Ferm zavod u Zrenjaninu 2005 8,735,544
73 VOJNA POŠTA 8620 Kraljevo adaptacija komande PRK Leskovac 2005 6,527,617
74 Mercury engineering doo Beograd mašinski radovi na objektima 6 i 22 DIV-BAT Vranje 2005 5,109,658
75 VOJNA POŠTA 3323 Niš adaptacija objekta KTB Vojna bolnica Niš 2005 4,868,883
76 OŠ ČEGAR Niš zamena krovnog pokrivača 2005 4,844,071
77 Opštinski razvoni fond Bojnik MIR program ( EAR-UNDP ) instalacija centralnog grejanja u zgradi Opštinske Bojnik 2005 2,307,530
78 Opštinski razvoni fond Bojnik MIR program ( EAR-UNDP ) rekonstrukcija na objektu OŠ Kosančić 2005 1,971,363
79 Opštinski razvoni fond Bojnik MIR program ( EAR-UNDP ) izgradnja pijacnih tezgi u Bojniku 2005 1,652,000
80 JP Direkcija za puteve, građevin. zemlj.i izgradnju opštine Bojnik izgradnja crkve Sveti Nikola u Bojniku 2005 1,937,966
81 VOJNA POŠTA 8620 Kraljevo rekonsrtukcija objekta Sokolov Vis 2004 2,285,521
82 VOJNA POŠTA 3323 Niš rekonstrukcija toplovoda na objektu Mija Stanimirović 2004 1,116,141
83 OŠ Slavko Zlatanović Miroševce završni radovi na izgradnji 2004 1,545,241
84 DIV-BAT Vranje ventilacija proizvodnog programa u fabrici DIV 2004 1,967,635
85 DIV-BAT Vranje izgradnja ograde u Zrenjaninu 2004 2,947,384
86 VOJNA POŠTA 8620 Kraljevo izgradnja toplovoda kasarna Prokuplje 2004 1,385,357
87 MUP RS Beograd rekonstrukcija OOUP Bela Palanka 2004 1,406,533
88 JKP GRADSKA TOPLANA Niš nadgradnja radionice 2003 11,205,559
89 JKP GRADSKA TOPLANA Niš ugradnja podstanica 2003 3,257,185
90 JKP GRADSKA TOPLANA Niš nadgradnja toplana jug 2003 3,931,995
91 VOJNA POŠTA 8620 Kraljevo rekonstruk. kabineta ishrane 2003 2,915,740
92 OŠ Nikola Skobaljić Veliko Trnjane izgradnja osnovne škole 2003 5,727,141
93 OŠ Slavko Zlatanović Miroševce dogradnja OŠ Slavko Zlatanović 2003 1,545,241
94 CHF Internacional Srbija rekonstrukcija doma zdravlja Bujanovac 2003 143,342
95 International rescue committee IRC rekonstrukcija gerontološkog centra 2002 473,808
96 VOJNA POŠTA 8620 Kraljevo izgradnja vodov.i kanal. na objektima KZB 2002 5,288,105
97 VOJNA POŠTA 3341 Doljevac rekonstrukcija objekta u Prokuplju 2002 2,724,662
98 International Managemant Group IMG rekonstrukcija škola Pridvorica,Lapotince,Crkvica 2001 2,738,106
99 VOJNA POŠTA 3341 Doljevac izgradnja toplovoda 2000 i 2001 4,976,011
100 GDP GRAD Kosjerić rekonstrukcija objekata u Kosjeriću 2000 1,218,458