poslovno ime: Društvo za izvođenje građevinskih radova Jugogradnja doo Bojnik
Tekući račun: 205-0000005012-87 "Komercijalna banka" AD Beograd
Šifra delatnosti: 42210
Pib: 100371336

telicon TEL.:+38116820411 faxicon FAX:38116820412

Možete nas kontaktirati radnim danima od 07h -15h na telefone:

Miljkovic Zoran - Direktor: 381(0)63483712
Kancelarija: 381(0)16820411 i 381(0)16820412

ili na E-mail:       zoran@jugogradnja.com

Adresa sedišta: UL.Trg Slobode 12/1 16205 Bojnik